Correctie op tariefsaanpassing voor beperkt deel Oxxio-klanten

December 22, 2022

Voor klanten met een vast contract dat voor 1 januari 2022 was afgesloten, geldt dat zij bij overgang naar het variabele product LosVast een tarief ontvangen dat het eerste jaar gelijk blijft. Helaas heeft een deel van deze klanten in de periode tussen mei en september 2022 toch te maken gehad met een tariefaanpassing. Wij betreuren dat dit is gebeurd en bieden onze welgemeende excuses aan. Tevens is er melding gemaakt bij de ACM van dit voorval. Wij zetten ons nu in om klanten in januari meer duidelijkheid te geven over wat dit betekent voor hun specifieke situatie.

The source of this news is from Oxxio